Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Tầm Quan Trọng Của Việc Bảo Trì Cửa Cổng Tự Động

Tầm Quan Trọng Của Việc Bảo Trì Cửa Cổng Tự Động


Bạn có cửa cổng tự động đang được trang bị tại cơ sở kinh doanh của bạn ? Bạn có biết rằng việc bảo trì nó hàng ngày là trách nhiệm của bạn hay không ? Ngay cả khi bạn không sở hữu tòa nhà đó.

Theo luật định về cung cấp và sử dụng thiết bị điện, tất cả các cửa cổng hoạt động bằng máy móc và điện tử cần phải được kiểm tra và bảo trì thường xuyên.

Tất nhiên, tầng suất kiểm tra sẽ được xác định bởi số lượng chúng thực sự được sử dụng, nhưng ít nhất phải được xác định số lần theo năm.


Để đảm bảo rằng bạn tuân thủ các quy định, việc bảo trì cửa cổng tự động của bạn nên được thực hiện bởi nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo.

Công ty chúng tôi là một trong những nhà cung cấp cửa cổng tự động đáng tin cậy tại Việt Nam và chúng tôi là chuyên gia trong việc lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh tất cả các loại cửa cổng tự động.

Công Ty Bảo Trì, Bảo Dưỡng Cửa Cổng Tự Động HÀNG ĐẦU

Là một công ty cửa cổng chuyên nghiệp, chúng tôi luôn lưu trữ các hồ sơ các cửa mà chúng tôi đã lắp đặt và bảo trì, cùng với các chi tiết về phương án truy cập nào là cần thiết để đạt được cơ chế vận hành cửa.

DTA DOOR đảm bảo sẽ mang đến dịch vụ và sản phẩm tốt nhất đến mọi Quý Khách Hàng.

Ví dụ:

Cần phải có thang, giàn giáo hoặc thang máy, thời gian thi công, chế độ cài đặt cửa hiện tại…

Điều quan trọng bạn cần nhớ là cửa cổng tự động được bảo trì kém có khả năng gây thương tích nghiêm trong và thậm chí gây tử vong neus bạn không có bằng chức để chứng mình rằng bạn có lịch kiểm ra và bảo trì thường xuyên.

Bạn có thể bị phạt tiền, phạt tù nếu bạn vi phạm các quý định này.


Nếu bạn muốn biết thêm về việc bảo trì cửa cổng tự động, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay,

Chúng tôi có tiếng là một công ty chuyên nghiệp nhất để sửa chữa, bảo dưỡng và bảo trì công nghiệp và cửa an ninh tại Việt Nam.

Đăng nhận xét for "Tầm Quan Trọng Của Việc Bảo Trì Cửa Cổng Tự Động"