Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Đấu Phá Thương Khung OVA - Ước Hẹn 3 Năm Full

Đấu Phá Thương Khung OVA - Ước Hẹn 3 Năm Full

 

Đấu Phá Thương Khung OVA - Ước Hẹn 3 Năm Tập 1-12

Kiến thức cơ bản về CÔNG PHÁP

+ Công Pháp là gì ???

- Có thể hiểu đơn giản là phương pháp để tăng khả năng chứa đựng, hấp thụ, chuyển hoá , vận chuyển, sử dụng và hồi phục Đấu Khí. 

Công Pháp được chia thành 4 giai cấp: Thiên > Địa > Huyền > Hoàng ... mỗi Giai còn được chia: Sơ Cấp, Trung Cấp, Cao Cấp.

- Công pháp có vai trò rất quan trọng, nó là gốc rễ của một tu luyện giả ... Người tu luyện nào khi tu vi bị ngưng trệ không còn khả năng tấn cấp, nếu có thể tìm 1 loại Công Pháp cao cấp hơn để tu luyện sẽ giúp tu vi tiếp tục tăng cao hơn. Nhưng chỉ có thể tu luyện 1 loại duy nhất chứ không thể tu luyện nhiều loại cùng lúc được

- Công Pháp khác biệt hoàn toàn với Đấu Kỹ:
- Công Pháp có thể hiểu đơn giản là [ Kỹ Năng Ẩn ] có tác dụng hỗ trợ giúp hồi phục và nâng cao Đấu Khí
- Còn Đấu Kỹ là các kỹ năng được thi triển ra khi chiến đấu

+ Công pháp có những tác dụng gì ???

* Về mặt tu luyện:
  • Giúp gia tăng không gian chứa đựng đấu khí
  • Gia tăng tốc độ hấp thụ năng lượng trong tự nhiên nạp vào trong cơ thể
  • Gia tăng khả năng chuyển hoá năng lượng giúp nâng cao chất lượng của Đấu Khí ... Chất lượng Đấu Khí càng tinh thuần ko có tạp chất thì Đấu Khí tích lũy càng nhanh.
  • Gia tăng tốc độ lên cấp ( đấu khí tích lũy càng nhanh thì tu vi lên càng mau )
* Về mặt chiến đấu :
  • Gia tăng tốc độ vận chuyển đấu khí để tăng tốc độ thi triển đấu kỹ
  • Tăng cao khả năng kiểm soát lượng đấu khí khi thi triển đấu kỹ, để tránh tình trạng đấu khí bị lãng phí không cần thiết
  • Tăng tốc độ hồi phục đấu khí trong chiến đấu
* Loại Công Pháp càng cao thì tốc độ tu luyện và chiến đấu sẽ càng được gia tăng *
Ví dụ:
  • Đấu Giả 1 sao nếu tu luyện Công Pháp " Hoàng giai " sẽ phải mất đến 20 năm để đột phá thành Đấu Sư ... Nhưng Đấu giả 1 sao đó tu luyện Công Pháp " Huyền Giai " thì chỉ cần 10 năm là đột phá lên Đấu Sư
  • Trong chiến đấu cũng vậy : Đấu Giả 1 sao tu luyện Công Pháp " Hoàng Giai " thì trong 1 phút có thể hồi phục 1/10 đấu khí ... Còn nếu là Công Pháp " Huyền giai " trong 1 phút có thể hồi phục 5/10 đấu khí

Đăng nhận xét for "Đấu Phá Thương Khung OVA - Ước Hẹn 3 Năm Full"